Fagstoff

Barn av rusmisbrukere

Publisert: 29.07.2010, Oppdatert: 20.04.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Omsorgshjerte

Når vi i denne teksten tar for oss barn av rusmisbrukere, knytter vi det til overdreven bruk av lovlige rusmidler, som alkohol, men også ulovlige rusmidler. Omfattende og overdreven bruk av alkohol er like farlig og destruktivt som omfattende og overdreven bruk av cannabis.

Barn som vokser opp i familer med rusproblemer, har økt risiko for å bli rusavhengige eller få andre helseproblemer.

 

plante som vokser gjennom asfaltsprekk.foto.Å kjempe i et vanskelig miljø  

 

 

En undersøkelse viser at det fins cirka 40 000–75 000 barn av alkoholmisbrukere, og at cirka 60 prosent av stoffmisbrukere har barn (Haugland, 2003). Mange er såkalte blandingsmisbrukere. Det vil si at de misbruker flere forskjellige typer rusmidler samtidig. Tallene viser at svært mange barn er berørt av rusmisbruket til foreldrene.

 

Teddybjørn med plasterlapp i pannen. Foto.Å gi muligheter og støtte 

 

Hemmelighet

Mange av disse barna bærer på en hemmelighet. De vil ikke at andre skal oppdage at mor eller far ruser seg.

En enkel definisjon på rusmisbruk er at misbruk en tilstand der en person ruser seg så mye og så ofte at det blir problemer av det, enten på jobben, hjemme eller andre steder, eller ved at kroppen tar skade.
Kilde: kursagenten.no

Familier med rusmisbruk er ofte turbulente. De er gjerne preget av høyt konfliktnivå, vold, skam, manglende regler og rutiner og sosial isolasjon og ensomhet. I familier hvor rusmisbruket er svært alvorlig og synlig, kan familien oppløses og gjenforenes mange ganger. Barnevernet kan være inne i bildet, og en av eller begge foreldrene kan en eller flere ganger sone fengselsstraff.

Barn av rusmisbrukere er en utsatt risikogruppe. Hos disse barna er det ofte varierende grad av tilpasningsvansker, både hos de yngre og de eldre barna. Hos barn av rusmisbrukere ser vi gjerne flere typer problemer i oppveksten. Typisk er atferdsproblemer, problemer på skolen (konsentrasjonsvansker eller skulk), angst, depresjoner og lav selvtillit. Dette kan føre til alvorlige problemer senere. Kriminalitet, egne rusproblemer og det vi kaller relasjonsproblemer, altså vansker med å inngå og opprettholde gode relasjoner til andre, er ikke uvanlig.

En oppvekst i et miljø preget av rus er ofte svært uforutsigbar og vanskelig for barn. Rusmisbrukere er uforutsigbare i humør, væremåte og handlinger. De forandrer seg alt ettersom de er edru, abstinente, ruset eller i bakrus. Vi ser derfor ofte at barn må påta seg forskjellige roller avhengig av humøret og/eller tilstanden til foreldrene.

Å vokse opp i familier hvor rusmisbruk er en del av hverdagen, kan utvilsomt få store og alvorlige konsekvenser for barn. Men det fins mange barn som klarer seg fint til tross for vanskelige oppvekstsvilkår. Hos dem ser vi gjerne disse kjennetegnene: De er intelligente, de har stor sosial kompetanse, og de har relativt god selvfølelse. Dette er også barn som ofte er flinke på forskjellige områder som sport, skole, musikk eller lignende.

Vi sier gjerne at disse egenskapene er med på å beskytte barnet. Det vil også være avgjørende om barnet har andre gode og nære relasjoner, for eksempel til besteforeldre, tanter, onkler eller søsken, og om barnet har et støttende nærmiljø rundt seg, med venner, foreldre til venner eller en lærer. Omfanget av rusmisbruket hos foreldrene og gjerne også typen rusmisbruk, piller, alkohol eller sprøyter, har også mye å si. Man kan på ingen måte si at det å være alkoholmisbruker er bedre enn å være sprøytemisbruker, men typen misbruk har ofte innvirkning på hvor godt vedkommende klarer å fungere i hverdagen.

Det fins flere gode og enkle råd når det gjelder det å gi støtte og omsorg til barn av rusmisbrukere:

  1. Bry deg, og gi støtte til barnet når det trenger deg.
  2. Forsøk å skape en god relasjon til barnet, en relasjon som støtter og anerkjenner det.
  3. Vær stabil og forutsigbar.
  4. Søk hjelp hos andre personer eller instanser hvis du er i tvil om hva du skal gjøre, for eksempel kollegaer, lederen din eller barnevernet.
  5. Ikke vær redd for å begå feil. Søk råd og veiledning når du trenger det.

 

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt

Relatert innhold