Fagstoff

Hva er interkulturell kommunikasjon?

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Enkebrenning lite

Vi kjenner ordet inter fra sammensetninger i uttrykk som internasjonal og interkommunal. Interkulturell kommunikasjon skulle da bety kommunikasjon mellom kulturer. Men da har vi allerede et dilemma. Hva slags kulturer er det vi snakker om? Er det en beskrivende kulturforståelse eller en dynamisk kulturforståelse vi tenker på?

Oppgaver

Aktuelt stoff