Fagstoff

Fordommer

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Typisk gamle

Stereotypier ligger nær opp til det vi kaller fordommer. Fordommer er forhåndsdommer som rammer en gruppe mennesker. Dersom vi har fordommer om andre grupper av mennesker, vil vi neppe være villige til å endre våre forutinntatte meninger om dem, selv om vi får nye opplysninger og høster nye erfaringer knyttet til gruppen.

UtedoUtedo 

Er det slik at vi foretrekker å beholde våre gamle kart selv om terrenget skulle vise seg å være annerledes, har vi fastfrosne stereotypier eller fordommer. Det kan gjøre livet enklere for oss selv, men det er neppe en holdning som fremmer kommunikasjon og mellommenneskelig forståelse.

Noe av forskjellen mellom stereotypier og fordommer er at mens stereotypier er en tro eller en oppfatning som hele tiden kan forandres, er fordommer en holdning som motsetter seg åpenhet for endringer. Fordommer har derfor en negativ klang. Vi kan også enkelt si at alle fordommer er stereotypier, men ikke alle stereotypier er fordommer.

Eksempel
Dersom vi hører om en mann fra en albansk minoritet som slår kona, har vi lett for å si at mishandlingen er «en del av hans kultur», eller vi sier «kvinnemishandling er vanlig i muslimske kulturer».


Dersom en nordmann gjør det samme, har vi lettere for å tillegge ham spesielle personlighetstrekk: «Han slår kona fordi han har en "ubalansert natur" eller "fordi han er en bølle".

I det siste tilfellet opplever vi at den bøllete nordmannen er et unntak fra våre stereotypier om nordmenn, mens i tilfellet med albaneren henspiller forklaringen på at slik mishandling er vanlig, dvs. at fortellingen viser til en regel, en alminnelig vedtatt stereotypi, altså en fordom.

Kultur kan lett bli en slags formel som kan brukes til lettvinte forklaringer, eller som en samlebeholder for våre fordommer. Det er all grunn til å advare mot kultur som forklaringsmodell i alle slike tilfeller.

RussTypisk russ? Også minoriteter kan ha stereotypier og fordommer om norsk kultur og væremåte som kan påvirke mulighetene for kommunikasjon. Minoriteter som får sine stereotypier om nordmenn ut fra kiosklitteraturen og TV'en, kan lett trekke slutninger om at nordmenn er umoralske og vulgære.

Slike oppfatninger kan igjen sette grenser for hvor mye samhandling de vil at deres barn skal ha med norske barn. Kontrasten blir desto større når de – naturlig nok – sammenligner den stereotype norske væremåten med det som er vanlig i det samfunnet de selv kommer fra som ofte er basert på litt foreldede stereotypier …(Raja 20081).

 

Oppgaver

  1. Hva er fordommer? Gi eksempler.
  2. Hva er en stereotypi? Gi eksempler.
  3. Forklar hvordan fordommer skiller seg fra stereotypier.
  4. Kan stereotypier utvikle seg til fordommer? På hvilken måte? Gi eksempler.
  5. Hvordan kan din kunnskap om stereotypier bidra til kamp mot fordommer? Finn eksempler som belyser hvordan det kan skje.

Se film

Kortfilmen Farukhs mynt (20 min.) setter lys på asylsøkere og deres situasjon. Tenk i gjennom hvilke holdninger du har til asylsøkere før du ser filmen. Er det stereotypier? Er det fordommer? Etter filmen kan dere diskutere om slike filmer kan være med å endre våre holdninger. I så fall, hvordan?

 

Oppgaver til filmen

Gjør oppgaver Farukhs mynt – en novellefilm om asylsøkere og oss andre

Les mer

Se på denne Power Point-presentasjonen for å lære mer om hvordan stereotypier henger sammen med etnosentrisme og kulturrelativisme Stereotypier, etnosentrisme og kulturrelativismeForfatter: Trine Leirvik Kristiansen 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt