Fagstoff

Interkulturell og tverrkulturell kommunikasjon

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Lege og baby

Med interkulturell kommunikasjon (inter- av mellom) mener vi kommunikasjon mellom aktører med ulik kulturbakgrunn. Med tverrkulturell kommunikasjon (eng. crosscultural) mener vi kommunikasjon på tvers av kulturene. Uttrykket brukes når en skal sammenligne ulike måter å kommunisere på på tvers av kulturene.

Interkulturell kommunikasjon

Om jeg studerer kommunikasjon mellom en nordmann og en malaysier, mellom en trønder og en jærbu eller mellom en lege og en pasient, kan jeg kalle det studier av interkulturell kommunikasjon. Men, som vi har sett, kan studiet av slike situasjoner bli ganske forskjellig om vi bruker en beskrivende eller en dynamisk måte å forstå situasjonen på.

Tverrkulturell kommunikasjon

Dersom jeg skal foreta en sammenligning av for eksempel hilseskikker hos japanere, franskmenn og russere, dreier det seg om en sammenligning på tvers av (engelsk: across) kulturene, og det kan være rimelig å kalle det tverrkulturelle kommunikasjonsstudier. (Gudykunst & Kim 20031). Også uttrykket krysskulturell kommunikasjon brukes på norsk i denne betydningen.

Oftest er forskerne innen studiet av tverrkulturell kommunikasjon (engelsk: cross-cultural communication) også opptatt av interkulturell kommunikasjon slik at uttrykkene har en tendens til å gli over i hverandre.

 

Oppgaver

 1. Forklar hva som menes med begrepene interkulturell og tverrkulturell kommunikasjon. Prøv å gi eksempler.
 2. Se videoen om hilsemåter og svar på spørsmålene.

Hilsemåter
Leverandør: NRK
Personen som intervjues har studert hilsemåter på slutten av 90-tallet, bl.a. i ungdomsklubber. Hva har han studert - interkulturell kommunikasjon eller tverrkulturell kommunikasjon? Diskuter.

 • Hva studerer man dersom man sammenligner norske formelle hilsemåter med franske hilsemåter og ser på forskjellene?
 • Hva fant forskeren ut om hilsemåter?
 • Når du ser dette klippet, hvordan tenker du at ulike hilsemåter oppstår?
 • Hvor representativt tenker du at det vi ser i klippet er for ungdommers måte å hilse på i dag?
 • Hvordan hilser du på:
  • fremmede
  • bekjente
  • gode venner
  • familien
  • eldre folk