Fagstoff

Idrettsskader

Publisert: 21.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Kunnskap om forebygging av idrettsskader gjør at det blir færre av dem, fordi måten man gjennomfører aktivitetene på har så stor betydning.

 

To landhockeyspillere i duell. Foto.Duell i landhockeykamp    

 

Holdning til idrettsskader

Idrett og fysisk aktivitet er sunt. Måten du trener og utfører aktiviteten på, er viktig med tanke på å redusere faren for skader. Hvis holdningen din er at skader er noe du må arbeide aktivt for å unngå, er sjansen stor for at skadene både blir færre og mindre omfattende.

Forebyggende øvelser og gode oppvarmingsrutiner er en god start. Har du i tillegg øvd inn gode teknikker, står du godt rustet til fysisk aktivitet. Kunnskap om egen kropp er også bra å ha. Da lærer du å lytte til kroppens egne råd, du forstår hvilke signaler kroppen din gir, og kan innrette deg deretter.

Hvis uhellet skulle være ute for deg selv eller en kamerat, vil den umiddelbare behandlingen som gjøres, kunne forkorte treningsavbruddet, fordi skaden begrenses. Legg spesielt merke til det som står om PRICE-prinsippet under behandling av skader.

Utvalg av stoff

Dette kapitlet om idrettsskader inneholder mer lærestoff enn de fleste vil føle er nødvendig på Vg1. Velg ut det som er aktuelt for deg og aktivitetene dine, og se på resten som en «bank» der du finner ulike ressurser knyttet til temaet forebygging, skader og behandling.

Relatert innhold

Generelt