Fagstoff

Kjemiske bindinger

Publisert: 09.07.2010, Oppdatert: 02.10.2018

Bindinger skyldes tiltrekkende krefter mellom atomer. Vi har tre hovedtyper: Elektronparbinding, ionebinding og metallbinding.