Fagstoff

Sorg

Publisert: 28.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Omsorgshjerte

Vi beskriver ofte sorg som en reaksjon på et tap av noe eller noen som har vært viktig for oss eller stått oss nær. Det kan være et kjæledyr, en bekjent, en venn eller et familiemedlem. Men det kan også være et menneske som vi aldri har kjent, for eksempel Michael Jackson, eller en ting som har hatt stor betydning.

bildet viser et ødelagt hjertNår forhold tar slutt

 

Mange barn og unge vil sikkert også en eller annen gang i løpet av oppveksten få erfare en sterk sorg knyttet til tap av kjærligheten. Det vi kaller kjærlighetssorg! Dette kan for mange være svært smertefullt og vanskelig. Kjærlighetssorg leges gjerne med tiden og ved at man setter ord på følelsene, ofte i samtaler med en fortrolig venn eller et familiemedlem. Kjærlighetssorg kan være vanskelig å håndtere når den er som verst, men den forsvinner gjerne med tiden.

 

bildet viser barn i ulike aldersgrupperBarns utvikling

Barn og sorg 

Sorg er en reaksjon som også kan oppstå som følge av et sjokk eller en endring som et barn eller en ungdom kan ha følelsesmessige vanskeligheter med å håndtere på en fornuftig måte. Sorg kan oppstå hvis mor og far flytter fra hverandre og blir skilt. Sorg kan være en naturlig reaksjon hvis et barn må flytte til en ny by og opplever å ha mistet alle vennene sine. 


Et slikt tap, eller en uventet og stor endring, kan for mange barn og unge være smertefullt. De fleste av oss kan gjenkjenne den smertefulle følelsen av sorg og den etterfølgende sorgreaksjonen. Hvordan barn og unge reagerer på sorg, varierer. Det er derfor viktig at man aldri bagatelliserer et barns følelser med bemerkninger som «det var jo bare en hund», «dere ses sikkert en gang igjen» eller «du kjente ham jo ikke engang». Slike bemerkninger gjør ofte vondt verre.

Barn og unges reaksjoner på sorg er ofte svært forskjellige og avhenger også i stor grad av det individuelle barnet. Generelt kan vi se noen fellestrekk hos dem som opplever sorg. Det kan være savn av mennesket som har gått bort, tingen som er mistet, eller forelderen som har flyttet.

Noen vanlige sorgreaksjoner kan være frykt, redsel, sinne, gråt, mindre energi og en generell følelse av nedstemthet. Også påtrengende – og noen ganger ubehagelige – minner kan føre til sorgreaksjoner hos barn og unge. Det å måtte tilpasse seg en ny hverdag som følge av tapet eller den vanskelige endringen, gjør også en del barn utrygge.

I lenkesamlingen finner du fagtekster om

  • alderstypiske reaksjoner på sorg: Her ser vi nærmere på typiske trekk og reaksjoner hos barn fra toårsalderen og oppover som har sorgreaksjoner etter død eller tap av en kjær venn eller et familiemedlem.
  • sorgreaksjoner: Her ser vi blant annet på noen tegn på sorg som du som barne- og ungdomsarbeider bør kjenne til.
  • hjelpemidler i sorgprosessen: Her ser vi på bøker og andre hjelpemidler som kan brukes når du møter barn i sorg.
  • hva vi gjør når barn opplever sorg: Her oppsummerer vi hva du som barne- og ungdomsarbeider kan gjøre når du møter barn som er i sorg.

Utfordringer til deg


 

Oppgaver