Fagstoff

Hva er teknikk, og hva er koordinasjon?

Publisert: 10.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

Snowboardkjører i lufra. Foto.Snowboard.   

Basketspiller hopper opp og skal ta et skudd mot korga. Foto.Basketspilleren bruker her en egen teknikk og må ta i bruk flere koordinative egenskaper for å få fin flyt i bevegelsen.    

 

 

Gutt stuper med knekk i hofta. Foto.Her stilles det blant annet koordinative krav til orienteringsevnen. Stuperen må kunne orientere seg, bestemme og endre stilling på og bevegelse av hele kroppen i tid og rom.      

 

 

Bryting, to gutter i kamp. Foto.Hvordan, og hva som skal gjøres når, er viktig.     

Teknikk

Teknikk defineres som den måten du utfører en bestemt bevegelse på. Ett teoretisk ståsted kan være å se begrepet teknikk i lys av ulike faktorer som: psykiske egenskaper, fysiske egenskaper og egenskaper som har med koordinasjon å gjøre.

Nærmere beskrivelse av disse faktorene ligger i lenkesamlingen.

En teknikk er god eller dårlig alt etter hva som er målet med bevegelsen. Layup eller nærskudd i basket er en teknikk og en ferdighet der målet er å skaffe laget ditt poeng. Når vi vurderer om skuddet utføres på en god eller dårlig måte, kan vi heller ikke utelate begreper som rytme og flyt i bevegelsen. Da er vi inne på hvordan utøveren greier å samordne ballen og hensiktsmessige bevegelser.

Koordinasjon

Koordinasjon defineres som evnen til å samordne kroppsbevegelser med hverandre. Viktige faktorer kan teoretisk knyttes til læreevne, omstillingsevne, rytmeevne, konsentrasjonevne, balanseevne mfl.

Nærmere beskrivelse av disse faktorene ligger i lenkesamlingen.

All idrett og aktivitet innebærer kroppsbevegelser. Enkelte ganger skal du strekke ut i beina, andre ganger må du trekke beina opp mot magen, samtidig må du noen ganger bruke hendene for å korrigere bevegelsene slik at du holder balansen.

Spørsmålet blir da hvordan vi kan koordinere hender og føtter for at bevegelsene skal bli samstemte? I snowboard vil det være viktig å foreta et trykk mot underlaget for å få til et hopp, i svevet må armer og bein koordineres for at du skal lande riktig og trygt. Stuperen må bruke armer og bein for å justere, så det ikke blir mageplask.

Teknikk og koordinasjon

Med bakgrunn i dette ser vi at teknikk og koordinasjon henger tett sammen. Det er ingen klare grenser mellom trening av teknikk og trening av koordinasjon; overgangene er ekstremt flytende. Men det er kjekt å vite hva som skal gjøres, og ikke minst hvordan og når det skal gjøres.

Vi kan velge å si at dette er motorisk læring som utvikles gjennom modning, vekst og trening. Hvordan dette kan gjennomføres, kommer vi tilbake til under overskriften "Hvordan trene teknikk og koordinasjon".