NDLA

HMS i varehandelen

Varehandelen har spesielle utfordringer. Mange ansatte opplever stress, for eksempel i forbindelse med kø ved kassa og krevende kunder. Lær mer her. ...

Nye medievaner, nye handlemønstre

De nye digitale mediene har gitt oss en rekke nye verktøy for å samle informasjon om varer og...

Les mer

Hva er en salgskanal?

Med salgskanal menes kanaler vi kan bruke for å få til et salg mellom virksomheten og en kunde.

Les mer

Likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett gir oss oversikt over hvor mye penger vi til enhver tid har...

Les mer

Hva er en forretningsidé?

En forretningsidé skal si noe om hva bedriften skal selge, hvem kunden er og hvordan bedriften skal...

Les mer

Kontakt oss