NDLA

Hva er en historisk kilde?

Når vi skal danne oss et bilde av historiske hendelser, er vi avhengig av å tolke hva ulike primærkilder forteller. ...

Jobb med tankekart

NDLA har i samarbeid med Eivind Sehested Zakariassen utviklet et tankekartverktøy med eksempler i 8...

Les mer

Lese som en historiker

Å arbeide med historie krever at vi utøver kildekritikk – at vi leser som historikere. Mange...

Les mer

Undersøk et håndskrevet dokument

Studer personlige nedtegnelser fra krigsårene 1811 og 1812.

Les mer

Fotografiet som historisk kilde

Fotografier kan brukes som historiske kilder på lik linje med skrevne dokumenter. Vi må da vurdere...

Les mer

Kontakt oss