Fagstoff

Mottakerantenner

Publisert: 13.03.2010, Oppdatert: 14.11.2012
Mobil telemetriantenne

Det er i utgangspunktet ingen forskjell på de passive delene av sender- og mottakerantenner av samme type. Alle antennene som er beskrevet som senderantenner kan også brukes som mottakerantenner og omvendt. I denne læreboken er hovedfokuset på kommunikasjon mellom rom og bakke, og siden de fysiske forutsetningene for valg av antennetype er så forskjellige faller det naturlig å beskrive noen antennetyper sammen med senderutstyr og andre sammen med mottakerutstyr.

I de følgende artiklene omtales begreper som er felles for alle antenner og oppbygging og virkemåte for forskjellige antennetyper som

 • dipolantenner
  • enkel dipol
  • Yagi-antenner
 • heliksantenner (spiralantenner)
 • hornantenner
 • parabolantenner
  • fokalantenner
  • offsetantenner
  • Cassegrain- og Gregorianske antenner

De mest aktuelle metodene for målfølging er også omtalt her siden valg av metode har direkte innvirkning på oppbyggingen av antennen.

Til slutt ser vi på noen aktive komponenter som vi vanligvis ser som en integrert del av antenna.

Relatert innhold

Faglig

Generelt