NDLA

Velkommen til NDLA helsearbeiderfag Vg2!

I NDLA helsearbeiderfag Vg2 kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for helsearbeiderfag Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følges kronologisk. I ...

Håndhygiene som grunnleggende smittevernrutine

Grunnleggende smittevernrutiner i helsetjenesten er tiltak som rettes mot alle pasienter. Dette er...

Les mer

Hvilke konsekvenser kan rusmisbruk ha for den enkelte og samfunnet?

De fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene av rusmisbruk varierer i alvorlighetsgrad. Rusmisbruk...

Les mer

Brukermedvirkning

Brukere skal selv aktivt medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem.

Les mer

Grunnleggende sykepleie

Som helsefagarbeider skal du kunne utføre grunnleggende sykepleie, noe som innebærer at du trenger...

Les mer

Kontakt oss