Fagstoff

Simulering og oppgaver: Dødsrate (mortalitet) og overlevelsesrate

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Enhver organsime dør før eller siden. Det er mer vanlig at den blir mat for andre organismer enn at den dør av høy alder. Mortalitet fører til nedgang i populasjons-størrelsen og kan føre til lavere tetthet.

Skjermdump fra simuleringen.ilustrasjon.Dødsrate (mortalitet) og overlevelsesrate.