Fagstoff

Simulering og oppgaver: Reproduksjonsrate (fekunditet)

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Reproduksjonsraten (fekunditeten) beskriver hvor raskt individene i en populasjon produserer avkom. Den er definert som forholdet mellom antall avkom og antall foreldreindivider ved et gitt tidspunkt.

Skjermdump fra simuleringen.Reproduksjonsrate (fekunditet).