Simulering

Størrelse og tetthet i populasjoner

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

En biologisk populasjon kan bestå av et stort antall individer. Derfor bestemmes populasjonsstørrelsen på bakgrunn av antall individer i en representativ prøve. Populasjonsstørrelse uttrykkes i form av tetthet.

Størrelse og tetthet. Simulering.Størrelse og tetthet av populasjoner.  

Relatert innhold