Simulering

Kjennetegn ved populasjoner

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

En populasjon er en gruppe individer av samme art som
lever sammen i et spesifikt område på samme tid.

Kjennetegn ved populasjoner. simulering.Kjennetegn ved populasjoner.  

Relatert innhold