Fagstoff

Simulering og oppgaver: Økologisk suksesjon

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Forandringer i økosystem fører hovedsakelig til endringer i artsutvalget og mengden av de ulike artene.

Skjermdump fra simuleringen.Økologisk suksesjon.