Fagstoff

Simulering og oppgaver: Endringer i biologisk mangfold og produktivitet under suksesjon

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Suksesjonsprosessen, fra initiering til et stabilt klimakssamfunn,
tar mellom 500 og 4000 år. Derfor må intervallene av de ulike stadiene av suksesjon være i størrelsesorden fra noen tiår til flere hundre år.

simuleringen.skjermdump.Endringer i biologisk mangfold og produktivitet under suksesjon.