Fagstoff

Simulering og oppgaver: Suksesjon og endringer i økosystem

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Et økosystem er en levende helhet og er derfor
i konstant endring. Endringene i et økosystem
har effekt på alle dets komponenter.

simuleringen.skjermdump.Suksesjoner og endringer i økosystem.