Fagstoff

Elektrisitet

Publisert: 22.06.2010

Et moderne samfunn uten elektrisitet er ikke tenkelig, men elektrisitet er ikke noe som menneskene har oppfunnet.