Fagstoff

Elektrisitet

Publisert: 22.06.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Et moderne samfunn uten elektrisitet er ikke tenkelig, men elektrisitet er ikke noe som menneskene har oppfunnet.