Fagstoff

Innledning

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Vi skal nå diskutere sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme, samt se på hvordan ladde partikler beveger seg i et elektrisk felt og et magnetfelt. Dette er viktig for å forstå prosesser knyttet til bevegelsen av ladde partikler i romfysikken. Vi skal innføre en del begrep og matematiske sammenhenger som vi trenger for å beskrive elektromagnetisk stråling.

Dette skal gi en bedre forståelse av fysiske prosesser i vårt nære verdensrom. Tabellene under gir deg en oversikt over navn på størrelser, formelsymbol og måleenheter vi kommer til å bruke, samt noen fysiske konstanter som er relevante for dette emnet.

 

Størrelser og måleenheterStørrelser og måleenheter
Opphavsmann: Narom

 

Noen fysiske konstanterNoen fysiske konstanter
Opphavsmann: Narom