Fagstoff

Skudd

Publisert: 31.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

 

 

Sentrale momenter:

  • Tilløp rett mot ballen.
  •  Standfoten skal være på høyde med ballen i tilslaget.
  •  Skuddfoten føres godt tilbake før tilslaget.
  •  Strekk vrista slik at tåa peker på skrå ned og rett fram («ballett-tå») gjennom hele sparket.
  •  Treff midt på ballen og fullfør sparket «gjennom» den.
  • Vanlig feil: Tåa vippes opp i selve skuddet, og ballen går derfor høyt.

Vristskudd

Ved lange pasninger og harde skudd er det normalt at fotballspillere bruker vristspark. Det er vanlig å skille mellom to typer vristspark: loddrett vristspark og halvtliggende vristspark. Forskjellen ligger i at man ved loddrett vristspark har tilløp rett mot ballen, mens man ved halvtliggende løper på skrå inn mot ballen og dermed også treffer den med skrådd vrist. I begge tilfeller er det viktig å strekke vrista godt («ballett-tå»).

Vristskudd (fotball) 
Relatert innhold

Faglig

Kjernestoff

Generelt