Fagstoff

Arbeidsavklaringspenger

Publisert: 26.01.2011, Oppdatert: 03.03.2017

Ung mann på vei ut av et NAV-kontor. Foto.

En person som har fått nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade, kan få arbeidsavklaringspenger. Pengene erstatter inntekt i en periode mens det settes i verk arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging.

Arbeidsavklaringspenger erstatter inntekt i en overgangsperiode med ulike tiltak. Tiltakene kan innebære medisinsk behandling, fysioterapi, opptrening i bruk av førerhund for blinde eller spesialtilpassede biler for rullestolbrukere. Målet med tiltakene er at man skal komme tilbake i arbeid.

For å få arbeidsavklaringspenger må du, i tillegg til å ha nedsatt arbeidsevne, være mellom 16 og 67 år og bo i Norge.

Arbeidsavklaringspenger erstatter det som tidligere ble kalt yrkesrettet attføring.

Relatert innhold

Generelt