Fagstoff

Innledning – periodesystemet

Publisert: 27.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Periodesystemet

Den russiske kjemikeren Dimitrj Mendelejev (1834–1907) regnes som opphavsmann til grunnstoffenes periodesystem. Han sorterte atomer fra grunnstoffene etter økende atomnummer. Det viste seg at grunnstoffene med jevne mellomrom hadde kjemiske egenskaper som lignet. Han laget et skjema der de beslektede grunnstoffene ble samlet i loddrette kolonner etter økende atomnummer.

Mendelejevs periodesystem. Tabell.Mendelejevs system.  

 

Lenke til animasjon.Interaktiv animasjon fra Forskning.no. 

 


Hva kan vi lese ut av periodesystemet?

De kjemiske egenskapene til et grunnstoff bestemmes av hvor mange elektroner som er i det ytterste elektronskallet, og i hvilket elektronskall de er. Dette kan vi lese ut av periodesystemet.

  • I periodesystemet er atomene til alle grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer.
  • De loddrette kolonnene kalles grupper. Her har atomene like mange elektroner i det ytterste elektronskallet.
  • De vannrette radene kalles perioder, og angir hvor mange elektronskall atomene har. Atomer i samme periode har altså like mange elektronskall.
  • Ofte markeres rutene med ulike farger, for å vise hvilke stoffer som er metaller, halvmetaller og ikke-metaller.

 

Periodesystemet. Simulering.Interaktivt periodesystem.        
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold