Fagstoff

Alderstypiske trekk 0–18 år

Publisert: 20.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Barns utvikling

Det er store forskjeller i barns utvikling, og det som er typisk for ett barn, trenger ikke å være det for et annet. Allikevel har vi noen forventninger til hva som skjer på de ulike utviklingsområdene og aldersnivåene. Som barne- og ungdomsarbeider skal du ha kunnskap om barns utvikling og barns funksjonsnivå. Dette er viktig for å kunne være en god omsorgsperson som kan støtte barnet i dets utvikling.

Alderstypiske trekk 0–18 år


Dette tekstmaterialet tar utgangspunkt i filmen om alderstypiske trekk i barns utvikling 0–18 år. I lenkesamlingen ligger det i tillegg fagstoff som generelt sier noe om barns utvikling. Det er hentet fra Vg1 helse- og oppvekstfag.

Fysisk og motorisk utvikling
Sosial og følelsesmessig utvikling
Lekutvikling
Språkutvikling
Oppgaver