Oppgave

Øvingsoppgaver – etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Publisert: 28.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Her er noen oppgaver som du må arbeide litt grundigere med og innhente opplysninger om selv.

Landskap og DNA-strengGMO-DNA.
Opphavsmann: FrancoBras

 

Verdenskart.GMO produksjon i 2005
Opphavsmann: Pixeltoo

 

 1. Tenk deg at du må bestemme om verden skal bruke genmodifiserte organismer (GMO). Sett opp argumenter for og imot, og kom fram til en konklusjon.
 2. Diskusjon:
  • Hvem bør bestemme hvor de etiske grensene skal gå i spørsmålene knyttet til stamceller og kloning?
  • Hvem har kompetanse til å ta disse avgjørelsene? Legene? Regjeringen? Stortinget? Etikk-komiteer? Folket, i form av for eksempel folkeavstemninger?
  • Hvor mye må vi vite for å kunne ta etiske valg?
 3. Diskusjon: Tenk deg at du fikk vite at du ble satt til verden ved hjelp av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) for å være blodgiver for en eldre bror eller søster. Hva ville du følt da, tror du? Hadde du følt:
  • at du var spesielt verdifull, fordi familien din hadde bruk for deg?
  • at du ikke var ønsket for annet enn blodet ditt?
  • at dette ikke er så spesielt, egentlig? I mange land ønsker foreldrene seg mange barn for at de skal kunne forsørge foreldrene sine når de blir gamle.
Relatert innhold