Oppgave

Hør deg selv – etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Publisert: 28.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Disse oppgavene er tenkt som muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid, siden du lett finner svarene på fagsidene.

Injeksjon i celle. Foto. Injeksjon i celle. Genteknologi som kan endre arvestoffet.
Opphavsmann: Ekem
 

 

  1. Kan ulike organismer ha enkelte gener som er helt like?
  2. Nevn noe som kan være problematisk ved å bruke genmodifisert mat (GMO).
  3. Hvilke betenkeligheter kan vi ha til bruk av DNA-diagnostikk?
  4. Kan DNA-typing brukes til å fortelle oss om en person har gode eller dårlige egenskaper?
Relatert innhold