Oppgave

Øvingsoppgaver - Medisinsk bruk av bioteknologi

Publisert: 28.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Disse oppgavene krever at du innhenter opplysninger og bearbeider stoffet.

Kropp med navn på organ og kroppsdeler.Potensiell bruk av stamceller og genterapi
Opphavsmann: Mikael Häggström

 

 

Skjema med bruksområder. Illustrasjon.Mulige bruk av pluripotente stamceller.
Opphavsmann: National Institutes of Health
 

 1. Hvorfor blir ikke stamceller brukt mer til medisinsk behandling enn det som gjøres i dag?
 2. Hvordan kan kloning brukes til å gi bedre helse for mennesker?
 3. Gentester brukes både til identifisering og diagnostikk. Skriv ned mulige fordeler og ulemper som du mener at disse metodene gir oss.
 4. Forskning innen bioteknologi gir stadig nye og oppsiktsvekkende resultater. En ”sannhet” kan ha kort varighet.
  Let på Internett, i aviser eller tidsskrifter.
  1. Finn en diskusjon som omhandler bioteknologi. Vurder påstandene til deltakerne. Baserer de sine synspunkter og argumenter på fakta?
  2. Skriv en blogg om den nye kunnskapen, og drøft mulighetene som den gir – sett fra ditt perspektiv.
  3. Finn en nyhet om bioteknologi. Det kan for eksempel være ny kunnskap om gener eller resultat fra utprøving av en behandlingsform. Sett deg inn i saken, og presenter nyheten muntlig for resten av klassen eller i en blogg.
 5. Tenk ut en ny behandlingsform hvor man utnytter bioteknologi til å forbedre helse. Bruk kreativiteten din! Hva kunne du, som forsker om ti år, tenke deg å utvikle til det beste for menneskeheten?
Relatert innhold