Oppgave

Øvingsoppgaver - krysning og genmodifisering

Publisert: 08.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Disse øvingsoppgavene krever at du bearbeider stoffet mens du svarer.

Krysning av hvit og sort sau. Illustrasjon. Krysning av hvit og sort sau.
Opphavsmann: Bjørn Norheim
 

 

Krysningsoppgave. Illustrasjon. Intermediær arv, krysning av homozygote organismer.
Opphavsmann: Ragna Handrum
 

 

Krysningsskjema.Sønn med rød farge har arvet en sykdom. Kjønnsbundet eller ikke? Dominant eller recessiv?
Opphavsmann: Public domain

 

 

 1. Sett opp krysningsskjema for hvit og sort sau med kodominant nedarving av pelsfarge. Velg for eksempel H og S som symboler for allelene (begrepsforklaring: allel Et kromosompar med doble kromosomer. Wenche Erlien, K.Bøhle Genutgave. Et allel er en alternativ utgave av et gen. Alle individ har to alleler for hvert gen. Det ene allelet er nedarvet fra far og det andre fra mor. Eksempler: Det finnes alleler for blå og brun øyenfarge. Den brune dominerer over den blå, så hvis du har blå øyne kan du være sikker på at du har to alleler med kode for blå øyne.Det finnes tre ulike alleler for blodtper i AB0-systemet: A, B og 0.).
  Lag til slutt oversikt som viser den sannsynlige fordelingen av fenotyper og genotyper i andre generasjon.

   

 2. Sett opp et krysningsskjema som viser intermediær arv hos rød og hvit løvemunn.
  Lag til slutt en oversikt med sannsynlig fordeling av fenotyper og genotyper i andre generasjon.

   

 3. Krysningsskjema. Tabell. Stamtavle.
  Opphavsmann: Jerome Walker
   

  Kan du ved hjelp av stamtavlen finne ut om egenskapen (rød) er dominant, recessivt og/eller kjønnsbundet nedarvet?

  Du må begrunne påstanden din.

   

 4. Sett opp et krysningsskjema mellom
  1. fargeblind kvinne (XfXf) og mann med normalt fargesyn (XFY)
  2. fargeblind mann (XfY) og kvinne som er bærer for fargeblindhet (XFXf)

   

 5. På bildet ser du at ett av fire barn har arvet en sykdom. Rød farge indikerer sykdom her. Kan du avgjøre om sykdommen er kjønnsbundet eller ikke, og om den er dominant eller recessiv?
  Begrunn svaret!

   

 6. Lytt til lydfilen Forskning på norsk genmat.
  1. Hva er budskapet til professoren i dette lydklippet?
  2. Er det noen av argumentene du er skeptisk til? Begrunn!
  3. Har du noen spørsmål eller tilføyelser til denne saken?