Oppgave

Øvingsoppgaver – Gener og proteiner

Publisert: 14.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

For å løse disse oppgavene må du bearbeide stoffet og kanskje innhente ekstra opplysninger.

Oppbygginga til et protein. Illustrasjon.Proteinstrukturen
Opphavsmann: LadyofHats
 
  
 1. Lag en liste over alle elementene (organeller, spesielle molekyler og strukturer) som deltar i prosessen for å få laget et ferdig protein.

   

 2. Hvis du har et protein som består av 600 aminosyrer:

  1. Hvor mange kodon (tripletter) skal til for å lage det proteinet?

  2. Hvor mange nitrogenbaser er det i genet som koder for det proteinet?

    

 3. Beskriv proteinsyntesen:

  1. Lag en skisse.

  2. Grei muntlig ut om hva som skjer i proteinsyntesen, for deg selv eller andre

  3. Skriv ned steg for steg hva som skjer i proteinsyntesen

   Når du er ferdig, kan du repetere proteinsyntesen hvis du har glemt noe.