Fagstoff

Oppgave; Oppdrag innen Interiør- og utstillingsdesign

Publisert: 30.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

I november 2009 besøkte vi Bjørkelangen vgs for å se hvordan de der la opp ei uke som skulle vise elever i Design og håndverk Vg1 hvordan det var å jobbe med interiør- og utstillingsdesignfaget. Senere besøkte vi Skedsmo vgs for å se hva Vg1-elevene der jobbet med i interiør- og utstillingsdesign.

Faglærerne Benedicte Klaussen og Ingrid Joy Rørvik hadde jobbet med elevene i fire dager allerede da vi kom på besøk. Det var tid for ferdigstillelse og innlevering av oppgavemapper for det ferdige produktet.

Elevenes utgangspunkt

Oppgavene elevene fikk var å tenke seg at de hadde fått i oppdrag å lage interiør- og utstillingsdesign for en forretning i et stort kjøpesenter. Hvilken bransje forretningen skulle representere, var helt opp til eleven sjøl.

I løpet av uka hadde elevene laget en modell i skala 1:25 cm. I tillegg skulle de utarbeide en profesjonell presentasjonsperm som skulle inneholde følgende elementer:

- Tre skisser på matpapir med hvitt ark under.

- Idékart med minst seks bilder fra andre butikker pluss kildene.

- Materialark hvor alle tekstilene, tapetene, etc. skal være med.

- Plantegning i skala 1:50 cm. (Del modellen pluss møbler på to.)

- Navn på butikken i flere fonter pluss noen setninger om målgruppe etc.

Elever presenterer sine butikkmodeller
Leverandør: NRK

 

I november 2009 reiste vi på besøk til Skedsmo vgs i Akershus. Dette er en tradisjonell yrkesskole, og de har lagt opp det første året i Design og håndverk på følgende måte: Gjennom Vg1-kurset etableres det fem stasjoner som alle elever får grunnleggende yrkesopplæring gjennom fem arbeidsuker i: Design og gullsmedfaget, Design og tekstilfaget, Design og trearbeidsfaget, Frisørfaget, Interiør- og utstillingsfaget og Keramikkfaget. Da vi gjorde vårt første besøk, var det elever i arbeid i design og gullsmedfaget (metallarbeid), frisørfaget, interiør- og utstillingsdesignfaget og keramikkfaget.

Arbeidstegninger til barnesoverom
Leverandør: NRK

 

Relatert innhold