Fagstoff

Oppgaver knyttet til Kostymemakerfaget på Vg3

Publisert: 30.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Tekstil Lillestrøm

I november 2009 besøkte vi Lørenskog vgs for å se hvordan de der la opp ei uke som skulle vise elever i Design og håndverk Vg1 hvordan det var å jobbe med kjole- og draktsyer- eller kostymesyerfaget.

Oppgavene

Faglærerne Sigrunn Flottorp og Jorunn Sæter hadde laget tre oppgaver til elevene. De kunne velge mellom å lage en hettegenser, et haremsantrekk eller ei klovnedrakt. Alle oppgavene tok utgangspunkt i læreplanen for kostymesyerfaget Vg3/opplæring i bedrift. Der heter det at målet for opplæringa er at lærlingen skal kunne

 • Framstille målsydde klær i ulike materialer, former og farger på bakgrunn av tegninger
 • Overføre mønstre til materialer samt klippe og merke stoff
 • Utnytte materialer på en håndverksmessig måte
 • Utføre håndsøm, maskinsøm og andre teknikker i kjole- og draktsyerfaget
 • Dokumentere og vurdere eget arbeid
 • Utarbeide mønstre til kostymer (karnevalskostymer)
 • Utnytte materialer ved tilskjæring på en fagmessig måte
 • Utføre håndsøm, maskinsøm og andre teknikker i kostymesyerfaget
 • Gjøre innprøvinger og tilpassinger av kostymer
 • Utføre kostymearbeid innen gitte tidsrammer
 • Analysere, vurdere og korrigere egen produksjon
 • Beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på egne produkter og tjenester

Produksjon av hettegenser

Oppgaveteksten lød slik:
-Tilpasse mønster til egne mål
- Legge mønster på stoff, klippe
- Sy hettegenseren
- Lage en enkel kostnadsberegning av plagget (materialer)
-Vurder eget arbeid

Til å gjennomføre oppgavene hadde elevene tre skoledager à seks timer. På Lørenskog vgs.var det tilgjengelig rom med alt nødvendig utstyr og to faglærere som kunne gi elevene veiledning.

Til hjelp i arbeidet fikk elevene et ark med produksjonsrekkefølgen i oppgaven.

Collage genserCOLLAGE GENSER
Fotograf: Ukjent
 
Mahdi Farahi, Lørenskog, får hjelp til å ta på seg sin nye hettegenser som nesten er ferdig av lærer Sigrunn Flottorp.

 

Jan Øistein Heistad Naverud fra Lørenskog hadde valgt å lage en hettegenser med en noe spesiell design på selve hetta. Han fikk følgende beskrivelse av produksjonsrekkefølgen:

- Genseren har 1 cm sømmonn. Vær veldig nøyaktig, så får du et fint resultat

- Brett inn 1 cm lang de buede linjene og sett i knappenåler

- Sy en stikning langs buen på overlocken

- Brett inn 1 cm øverst og langs sidekantene på lommen. Bruk knappenåler

- Plasser lommen nederst midt på forstykket. Fest med knappenåler

- Sy lommen fast til forstykket øverst og langs sidene

- Sy ermene fast til forstykket. Fest med knappenåler langs sømmen først

- Sy ermene fast til bakstykket. Fest med knappenåler langs sømmen først

- Sy hetten sammen på toppen. Bruk knappenåler

- Overlock ermsømmene, og hetten langs sømmen og i forkant

- Brett inn 2 cm rundt hetten foran og sy en stikning

- Fest hetten til genseren, rette mot rette. Fest MF først. Bruk knappenåler. Sy på hetten

- Sy erme- og sidesømmene sammen i en søm

- Overlock sidesømmene, nederkanten og rundt halsen med hetta

- Sy en stikning rundt halsen slik at sømmen ikke stikker opp, ca 0,5 cm bred

- Klipp vrangborden til ermene og nederkanten, 14 cm bred og lengde tilpasset genseren. Sy den sammen til en sirkel

- Brett den dobbelt og fest den til ermene og nederkanten, sy langs kanten og overlock sømmen

Elev Jan Øistein Heistad Naverud, Lørenskog vgs, får instruksjoner av lærer Jorunn Sæter.
Leverandør: NRK

Etter at oppgaven var gjennomført, ble elevene bedt om å vurdere resultatet basert på tre kriterier: 1) Kvaliteten på plagget, kan det selges? 2) Jevne sømmerr med overlock på plagget? 3) Kostnadsoverslag.

I tillegg til å sette en karakter fra 1 til 6 på hvert av disse kriteriene, ble elevene bedt om å kommentere hva de synes var bra, og hva som kunne ha blitt gjort bedre.

Produksjon av haremsdrakt

tegning av tre haremsdrakterSkisse av haremsdrakter
Fotograf: Ukjent

 

Fire elever på besøk fra Jessheim vgs valgte å lage haremsdrakter. De fikk følgende forklaring på produksjonsrekkefølgen:

- Legg til 1 cm sømmonn. Vær svært nøyaktig, så får du et fint resultat

Buksa:
- Klipp med brukt til sidesømmen

- Tråkle sammen begge innerbeinsømmene

- Sy med 4 tråders overlock

- Sy skrittsømmen

- Overlock buksas livkant

- Brett inn 3,5 cm øverst på buksa til løpegang for strikk. Og sy med rettsøm

- Tre i strikken og sy en søm på midten. Strekk stoffet når du syr

- Overlock buksebeina lengst nede og legg opp med maskinsøm. Tre inn strikk

Overdel:
- Klipp vesten med fôr

- Tråkle sammen skuldersømmen. Overlock sømmen

- Gjør det samme med fôret

- Stryk ut sømmene

- Legg fôr og vest rette mot rette og vrangsy hals og forkant, armhull og nedrekant.

- Stryk ut sømmene og vreng gjennom sidesømmen. Sjekk at sidesømmene er like lange

- Overlock sidesømmene sammen

- Stryk godt til slutt

Elevene fra Jessheim lagde haremsdrakter
Leverandør: NRK

 

Produksjon av klovnedrakt

Andre elever valgte å lage en klovnedrakt. De fikk følgende forklaring på produksjonsrekkefølgen:

- Legg til ca 1 cm sømsmonn. Vær svært nøyaktig, så får du eit fint resultat

Buksa:
- Overlock mønsterdelene

- Legg bakbuksedelen og forbuksedelen rette mot rette. Pass på trådretning

- Sy sammen innerbein- og ytterbeinsømmen på begge sider

- Sy skrittsømmen

- Brett inn først 1 cm, så 3,5 cm øvst på buksa til løpegang for strikk

- Du kan også lage egen linning som du syr etterpå

- Tre i strikken og sy en søm på midten. Strekk stoffet når du syr

- Overlock buksebeina lengst nede og legg opp med maskinsøm

Overdel:
- Overlock sidesømmene, skuldersømmene og sømmene MF (midt framme)

- Sy MF (midt framme) sømmen. Sett igjen 5-7 cm til splitt øverst

- Sy skuldersømmene

- Mål i armene. Pass på at toppmerket stemmer med skuldersømmen

- Sy armene i plagget og overlock sømrommet sammen

- Sy sidesømmene sammen

- Overlock overdelen i nedre kant med maskinsøm

- Legg opp lengst nede på armene (eventuelt kan du sette i en strikk)

Kraven:
- Kraven kan kantes med skråkant, eller du kan legge en rullefold i ytterkanten

- Legg kragen rette mot rette i halsåpningen og sy delene sammen. Her kan du også bruke skråbånd som er lengre enn halsåpningen, slik at du kan bruke endene til knytebånd

- Pynt til slutt klovnedrakta med knapper, bånd og lignende

Etter at oppgaven var gjennomført, ble elevene bedt om å vurdere resultatet basert på tre kriterier: 1) Kvaliteten på plagget, kan det selges? 2) Jevne sømmer med overlock på plagget? 3) Kostnadsoverslag.

I tillegg til å sette en karakter fra 1 til 6 på hvert av kriteriene, ble elevene bedt om å kommentere hva de synes var bra, og hva som kunne ha vært gjort bedre.

 

Oppgave 1 og 2

Du skal tegne, planlegge og lage minimum to produkter. Produktene skal brukes til oppbevaring og/eller innpakning. Materialene, teknikkene og bruken av verktøy, maskiner og utstyr vil bli bestemt ut fra hva slags produkt du lager.

Et produkt skal være sydd, med en dekor hvor du bruker rammetrykk. (For eksempel en veske, toalettmappe, PC-futteral eller lignende.)

Et produkt skal være i en trådteknikk, for eksempel strikket eller heklet. (For eksempel en lue eller et pannebånd eller lignende.) 

Vurderingskriterium

Oppgaven vurderes ut fra den kompetansen du viser i måten du arbeider på og i det ferdige arbeidet:

Vurdering i "Produksjon"

• hvordan du har jobbet med oppgaven underveis
• hvordan du har greid å vise og begrunne utviklingen fra idé til produkt i forhold til de rammene som er gitt.
• hvordan du har brukt form og farge og fagkunnskap når du har laget produktene
• hvordan du begrunner valgene du har gjort

Kvalitet og dokumentasjon

Oppgaven vurderes ut fra den kompetansen du viser i måten du arbeider på og i det ferdige arbeidet.

Vurdering i "Kvalitet og dokumentasjon"

• hvordan det ferdige arbeidet er utført og presentert
• hvordan du har reflektert over og vurdert ditt eget arbeid i egenvurderingen

Presentasjonsmappe:

Du skal lage en presentasjonsmappe for begge produktene med dokumentasjon fra ide til ferdig produkt

1. Skisser og tegninger av begge produkter, gjerne med farger
2. mønster, hvis du lagde det
3. ferdige produkter (minst 2).
4. Vedlegg:
• svarene på spørsmålene om tekstilfibere
• svarene på spørsmålene om frisyre, sminke, drakt
• prisliste på det du har kjøpt av skolen
• prøvelapper
5. prosessbeskrivelse med bilder som skal inneholde følgende 3 punkter:
• planlegging
• gjennomføring
• evaluering

Prosessforklaring, planlegging

- hvordan du planla arbeidet

- hvor du hentet inspirasjon og ideer fra
- beskrivelse av prosessen fra idé til ferdig produkt
- hvordan du kom fram til form og farge på produktene

Gjennomføring

- hvordan du jobbet
- hvilke maskiner, verktøy og utstyr brukte du (hvorfor og hvordan)
- hva du gjorde i forhold til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Evaluering

- hvilke mål i læreplanen som du har vært i gjennom denne perioden
- hva som du konkret lærte disse 5 ukene
- hva du og/eller lærerne kunne gjort annerledes
- hva som var mest interessant for deg denne perioden
- hvordan du vurderer kvaliteten på produktene dine
- om du har valgt materialer som egner seg til produktene
- om produktene passer til bruken og har god form og farge
- om du vil gjøre forandringer i prosessen eller mappen i neste periode

Prosessbeskrivelsen skal leveres på ITL, i mappa "Tekstil" som ligger på faget kval.dok., resten til faglærer.

Relatert innhold

Generelt