Fagstoff

Kjøp og salg av energi

Publisert: 15.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Høyspentmaster i nærheten av Sandungen

Her skal vi se litt på hvordan "energibørsen" fungerer i Norge og i samarbeid med resten av Europa. Vi skal se på litt statistikk, og så skal vi se på hvordan strømregningen er bygd opp.

Tre personer står ved dataskjermer.Åpning av kraftbørsen Nord Pool, Oslo 2005. 

Kart med piler som angir eltransport.Animasjon: Kapasitet for el-transport mellom nord-europeiske land. 

IEA utgir hvert år en oversikt over "tingenes tilstand" når det gjelder energi på verdensbasis. Denne kalles "World Energy Outlook" (WEO). Her finner du også en lenke til pdf-utgaven fra 2009.

Energibørsen

Kraftmarkedet, når det gjelder kjøp og salg, er organisert omtrent på samme måte som en vanlig børs. Produksjon, tilgang og etterspørsel er elementer som påvirker og bestemmer pris på kjøp og salg av elektrisk kraft i Norge og resten av verden. Her er det Nord Pool som danner grunnlaget for prisen på en MWt. Med utgangspunkt i dette kjøpes og selges kraft på det internasjonale markedet. (Norge, Sverige, Danmark og Finland.)

Statistikk

Det er mange organisasjoner, regjeringer og andre som er opptatt av elektrisk kraftproduksjon, forbruk og miljø. Dette gjelder både i Norge og resten av verden.

  • Statistisk sentralbyrå (SSB) fører statistikk på det aller meste i Norge, også kraftproduksjon og forbruk.
  • The International Energy Agency (IEA) er en multinasjonal organisasjon som jobber med å samle inn, informere og råde medlemslandene i energispørsmål, og Norge er et av medlemslandene. IEA ble dannet under "oljekrisen" i begynnelsen av 1970-årene.
  • I Norge er det NVE som holder oversikt i kraftmarkedet.

 

Forbrukernes energikilder i Norge i 2008.  

Relatert innhold