Fagstoff

Kraftproduksjon og ENØK

Publisert: 15.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Forside Kraft

Her kan du lese om emnene produksjon av kraft fra forskjellige energikilder, overføring av energi og energiøkonomisering.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi og systemer for energiøkonomisering, og redegjøre for dem i et teknisk, økonomisk og miljømessig perspektiv med utgangspunkt i lokale forhold.

Gjennomskåret turbin.Kaplanturbin er en av flere turbintyper som brukes til produksjon av elektrisk kraft. 

Store master.Kraftmaster er nødvendig for distribusjon av elkraft. 

Varmepumpe montert under et vindu.Med ei varmepumpe kan vi spare mye strøm.

Kraftproduksjon

Temaet kraftproduksjon skal omhandle sentrale begreper innenfor vannkraftproduksjon, som dam, turbin, generator og transformator. Vi skal se på miljøutfordringene i forbindelse med kraftutbygging og produksjon. Alternative energikilder blir behandlet her. Vi skal også se litt på begrepene energi og energiformer.

Distribusjon

I temaet distribusjon vil vi ta utgangspunkt i samkjøringsnettet. Vi orienterer om oppbygging, eiere, miljø, sikkerhet og spenningsnivå. Vi skal se litt på kraftmarkedet og hvordan man kjøper og selger kraft i Nord Pool.

Enøk

Energiøkonomisering, kalt enøk, er siste bolk i emnet kraftproduksjon og enøk. Vi skal se på systemer for enøk i bolig, både enkle tiltak som ikke krever store investeringer, og andre tiltak som krever økonomiske investeringer. Det er både elektriske og ikke-elektriske tiltak. Vi skal se nærmere på varmepumpe og byggautomatisering samt miljøgevinstene vi kan få i forbindelse med slike tiltak.