Fagstoff

Alternativ energi

Publisert: 13.07.2011, Oppdatert: 19.09.2017
Forside alternativ energi

Her finner du informasjon om alternative energikilder. De mest brukte alternative energikildene i Norge samt andre store alternative energikilder blir omtalt her.

For at vi skal kunne dekke vårt behov for energi her i landet, vil vi hele tiden prøve å utnytte de ressursene vi kan for å produsere elektrisitet.

Eksisterende vannkraftverk bygges ut og oppgraderes, og det forskes hele tiden på alternative energiformer.

Energiformene kan deles inn i fornybare og ikke-fornybare energiformer. Nedenfor blir de forskjellige energiformene omtalt:

Her kan du selv prøve å "produsere" energi. Energi, miljø og klima er faktorer du må ta hensyn til:

Energispillet