Fagstoff

Vannkraft

Publisert: 22.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017

Her skal vi se på oppbygning av et vannkraftverk, energiformer og problematikk rundt vannkraft i Norge.

vannkraft forklaringVannkraft, forklaringEt vannkraftverk består av mange deler. Bildet til venstre illustrerer hvilke installasjoner og momeneter som inngår i et vannkraftverk.

Statkraft har laget følgende video om Vannkraft

Du finner flere lenker om vannkraftverk nederst på siden.

  • Det hele begynner med en dam.
  • Det første vannet treffer etter å ha gått gjennom vanntunnelen, er turbinen. Turbinen er den innretningen som omdanner bevegelsesenergien i vannet til rotasjonsenergi.
  • Akslingen på turbinen går til generatoren som da omdanner rotasjonsenergien til elektrisk energi.
  • Spenningen fra generatoren går så til transformatoren.

Lenker:

Vannkraftverk kort forklart

Vannkraftverk (Store norske leksikon)