Fagstoff

Kraftproduksjon

Publisert: 15.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Produksjon_forside

Her finner du informasjon om og oppgaver i temaet kraftproduksjon. Vannkraftverk og alternativ energi vil bli omtalt. Energiformer, miljøpåvirkninger og oppbygging er sentralt stoff.

Stolt e-verkseier foran turbinene.Harry Rasch i Moldjord har bygget småkraftverk som produserer nesten 5GW i året – det tilsvarer forbruket til halvparten av husstandene i hjemkommunen Beiarn.

Vi skal kikke litt på oppbygningen av et vannkraftverk, hvilke deler et vannkraftverk består av, og litt statistikk i forbindelse med vannkraft i Norge.

Vi tar for oss de mest typiske alternative energiformene vi prøver å utnytte i Norge, og ser på forskjellen mellom fornybar og ikke-fornybar energi.

Hva energi er, og hvordan energien forandrer seg i kretsløpet, er andre ting som vil bli omtalt her. Vi skal i tillegg ta for oss hvilke konsekvenser kraftutbygging og forbruk har for det lokale og globale miljøet.