Fagstoff

Mikrometer og måleur

Publisert: 29.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mikrometer benyttes der det trengs større målenøyaktighet enn du får med skyvelæret, eksempelvis til oppmåling av lagerpasninger.

Video: Bruk av måleur og mikrometer ( (trykk på bildet for å starte)
Opphavsmann: Industriskolen
 

MikrometerMekanisk Mikrometer 

 

Digitalt mikrometerDigitalt Mikrometer
Opphavsmann: Mitutoya Scandinavia AB

 

MikrometerskalaenMikrometerskalaen
Opphavsmann: Mitutoya Scandinavia AB
 

Det finnes både mekaniske og digitale mikrometer. Det mekaniske mikrometeret har en målenøyaktighet på 1/100 mm = 0,01 mm. Med et digitalt mikrometer kan vi lese målenøyaktighet på 1/1000 mm = 0,001 mm.

Mikrometerne finnes for ulike måleområder og bruksområder (innvendig måling, utvendig måling, dybdemåling).

Praktisk bruk av mikrometeret

På et mekanisk mikrometer har skruen en gjengestigning
på 0,5 mm.

Måletrommelen er inndelt i 50 deler. Ved en omdreining på friksjonsskruen forflytter vi skruen en strekning som er lik stigningen på gjengen. Da øker eller minsker vi målet med
0,5 mm.

Måletrommelen er oppdelt fra 1 til 50. Hver del svarer til 1/100 mm. For å forflytte måletrommelen 1 mm må vi dreie skruen to omdreininger.

Husk følgende:

  • Mikrometer benyttes når en ønsker nøyaktighet på
    1/100 mm.
  • Vær nøye med kraften du bruker på skruen bak på mikrometeret.
  • Husk å beskytte mikrometeret mot støv, slag osv.
  • Kontroller mikrometeret med visse intervaller.

Les mer om Mikrometer

Måleur med 0,001mm avlesingMåleur med 0,001mm avlesing 

Måleur

Måleuret har samme målenøyaktighet som mikrometeret. Det benyttes blant annet til utmåling av lagerklaringer, måling av kast i lager og akslinger og innstilling av innsprøytningstidspunkt på dieselrotorpumper osv.

Festeverktøy for måleurFesteverktøy for måleur 

Relatert innhold

Generelt