Fagstoff

Skyvelære

Publisert: 29.08.2010, Oppdatert: 12.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Skyvelæren er et nødvendig verktøy for å ta nøyaktige mål. Den måler utvendig, innvendig, bredde og dybde, og målenøyaktigheten for en skyvelære med 20-delt nonieskala er 0,05 millimeter. Det finnes også alternativ med digital avlesning. Den gir enda større nøyaktighet.

Avlesning av skyvelære
Opphavsmann: Industriskolen
 

SkyvelæresimulatorSkyvelæresimulator 
Skyvelære med navn på delene. Illustrasjon.Skyvelære med navn på delene

Praktisk bruk av skyvelære

Skyvelæren består av knivformede målespisser til innvendig måling og en bevegelig skyver med en strekskala som kalles nonieskala. Det er en strekskala til å lese av tideler på. Du finner også en målestang som benyttes til dybdemåling. Det er viktig at du lærer å bruke skyvelæren rett, slik at du får utført korrekt måling av aktuelle detaljer.

Pass på:

  • Skyvelæren skal bare benyttes til måling og ikke som hammer eller til å merke opp linjer og sirkler med.
  • Du må ikke utføre måling på roterende deler.
  • Kontroller at skyvelæren måler riktig (på passbiter).

Nonieskalaen på skyvelæren. Illustrasjon. Nonieskalaen på skyvelæren 

Avlesning av nonieskala

Nonieskalaen er den lille skalaen på den bevegelige delen av skyvelæren. Avlesningen foregår slik at du først leser av antall hele millimeter over 0 på nonieskalaen, så teller du antall delstreker på nonien til du finner streken som står rett under en millimeterstrek på den faste delen. Bruk videoen på denne siden for å lære deg å lese av skyvelæren.

Digitalt skyvelære fra Mitutoya. Foto.Digital skyvelære fra Mitutoya 

Typer av skyvelære

Det finnes et stort utvalg av skyvelærer som er tilpasset bestemte måleoppgaver. I dag brukes ofte digitale skyvelærer.

Relatert innhold

Generelt