Fagstoff

Måling på verkstedet

Publisert: 29.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Dataverktøy for måling

I industrien benyttes mange typer måleverktøy og målemetoder. Hvilken type måleverktøy som skal benyttes, er avhengig av nøyaktigheten til det produktet som skal produseres.

Målebånd, skyvelære og mikrometer. Foto.Målebånd, skyvelære og mikrometer  

Måling i praksis. Foto.Måling i praksis
Fotograf: Science Photo Library
 

Vi skiller mellom to typer måleverktøy

• mekaniske måleverktøy
• elektroniske og optiske måleapparater

De ulike måleverktøyene har forskjellig
nøyaktighet. Til "grove" målinger benyttes som regel mekaniske måleverktøy, slik bildene viser.

De elektroniske og optiske måleapparatene er som regel mer avanserte å bruke. Men til gjengjeld er disse måleverktøyene mer nøyaktige. I moderne produksjon kan disse måleapparatene kobles til skrivere og avanserte programmer for dokumentasjon av måleverdiene til produktet.

Når du skal utføre målinger, innvirker temperaturen på målestedet (eller objektet) inn på måleresultatet. Når du arbeider med strenge toleransekrav, er det viktig å ha riktig måletemperatur. Denne bør være ca. 20 °C.

Relatert innhold