Fagstoff

Likhet for loven?

Publisert: 26.08.2010, Oppdatert: 16.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Et advokat-skilt fra en tingrett. Foto.  

Rettsapparatet og borgerne – likhet for loven? Idealet er at det skal være likhet for loven. Det er et kjennetegn ved en rettsstat og et demokrati.

Likhet for loven innebærer at

  • Alle skal ha like gode muligheter til å få sin rett over for medborgere og offentlige myndigheter
  • ingen skal kunne kjøpe seg fri fra tiltale for forbrytelser de har begått. Den som er rik eller har en viktig stilling i samfunnet, skal ikke av den grunn få mildere straff enn andre for den samme forbrytelsen

Blir disse kravene oppfylt i samfunnet vårt?

Mye taler for at de ikke blir det.

Her er noen av grunnene:

I mange tilfeller må den som føler at det er begått urett mot ham eller henne, benytte seg av advokat. Det koster penger, alt for mye penger for mange. På en del områder kan nok en fagorganisert få hjelp, men på andre områder må en legge ut selv. Det fins en ordning med fri rettshjelp, men inntektsgrensen for å kunne benytte seg av den, er svært lav. Vi må nok regne med at mange ikke får retten sin fordi de ikke har råd til det.

Ikke alle vet hvilke rettigheter de har, og mange vet heller ikke hvordan de skal gå fram for å få det de har rett på. Her er det altså kunnskap det skorter på.

I fengslene tilhører storparten av de innsatte lavstatus grupper. En grunn kan være at det stort sett er lavere straffer for de typiske høystatus gruppene enn for forbrytelser som begås av folk med lav status. De siste har ikke anledning til å begå underslag, skattesnyteri eller brudd på valutaloven, arbeidsmiljøloven eller loven om forurensning. 

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Generelt