Begrep

Nyquist - Shannon samplingsteorem

Publisert: 08.04.2010, Oppdatert: 13.06.2017

I prosessen med å gjøre et analogt signal digitalt er hyppigheten av punktprøvinger (også kalt samplingsfrekvens) et svært viktig begrep. For ikke å miste noe av det analoge signalet i prosessen, sier Nyquist samplingsteorem at punktprøvingsfrekvensen må være mer enn det dobbelte av den høyeste frekvensen til det analoge signalet. Hvis punktprøvingsfrekvensen er lavere vil det ikke være mulig å gjenskape signalet. Dette kan uttrykkes

fs>2Bs

hvor Bs er den høyeste frekvensen til det analoge signalet, og må ikke forveksles med båndbredden til signalet. Eksempel: Hvis et analogt signal, som varierer mellom 200Hz og 20kHz, skal digitaliseres, må punktprøvingsfrekvensen fs være større enn 2×20KHz=40KHz.

Relatert innhold

Generelt