Begrep

mandat

Når en person, en organisasjon eller et utvalg får et mandat, betyr det at de får et bestemt oppdrag og fullmakt til å utføre det. De kan for eksempel få i oppdrag å utrede noe (finne ut av noe) eller styre et område. Et mandat kan også være et verv.