Fagstoff

Hvordan reagerer vi på lovbrudd?

Publisert: 04.11.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kriminalitet?

Her finner du fagstoff om hensikten med å straffe mennesker.

I de aller fleste tilfellene reagerer samfunnet med å straffe lovbryteren.

bildet viser en ungdom som sitter i en krokTid til å tenke seg om 

 

Også i arbeidet med barn blir det brukt straff.

  • Straffen blir brukt mer eller mindre bevisst.
  • Det er ofte stor uenighet knyttet til bruk av straff.

 

Hensikten med straffen kan vi framstille slik:

  • Straffen skal få lovbryteren til å forstå at «forbrytelser lønner seg ikke». Han eller hun skal tenke over det vedkommende har gjort, og angre. Dessuten skal straffen være en såpass hard reaksjon at den skal skremme vedkommende fra å begå nye forbrytelser. Siden straffen skal skremme den enkelte fra å begå nye lovbrudd, sier vi at straffen er ment å ha en individualpreventiv virkning.
  • Straffen skal også avskrekke andre enn den dømte fra å begå lovbrudd. Når vi som stort sett holder oss på den rette siden av loven, til stadighet hører om lovbrytere som blir dømt, blir vi minnet om hva som kan skje med oss hvis vi bryter loven. Derfor sier vi at noe av hensikten med å straffe er at straffen skal ha en allmennpreventiv virkning. Vi leser av og til i avisene at selv om det er en del formildende omstendigheter når det gjelder lovbryteren, må vedkommende av allmennpreventive hensyn få streng straff.
  • Når noen dømmes til fengsel, blir samfunnet beskyttet mot nye lovbrudd i den tida vedkommende sitter inne.

Det blir av og til påstått at hensikten med fengselsstraffen er at de lovlydige vil kvitte seg med uønskede elementer og rense samfunnet for mennesker som minner oss om at alt ikke er som det skal være. Vi gjør disse «mislykkede menneskene» usynlige – hvis ikke måtte vi ha gjort noe med de forholdene som har bidratt til å skape lovbryterne. De som påstår dette, hevder at fengselsstraffen har en renovasjonsfunksjon, selv om dette ikke er den offisielle begrunnelsen.

Utfordringer til deg


Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Generelt