Fagstoff

Hensikten med straff

Publisert: 04.11.2010, Oppdatert: 19.06.2018

Bastøy fengsel i Oslofjorden er Arena for ansvarstrening. En medarbeider er på vei over et jorde for å se til en av de insatte. Foto.

Også i arbeidet med barn og ungdom blir det brukt ulik type straff. Det er ofte stor uenighet knyttet til bruk av straff. Som barne- og ungdomsarbeider skal du kjenne til hva ulik type straff innebærer.

Hensikten med straff

Hensikten med straffen kan vi framstille slik:

  • Straffen skal få lovbryteren til å forstå at «forbrytelser lønner seg ikke». Han eller hun skal tenke over det vedkommende har gjort, og angre. Dessuten skal straffen være en såpass hard reaksjon at den skal skremme vedkommende fra å begå nye forbrytelser. Siden straffen skal skremme den enkelte fra å begå nye lovbrudd, sier vi at straffen er ment å ha en individualpreventiv virkning.
  • Straffen skal også avskrekke andre enn den dømte fra å begå lovbrudd. Når vi som stort sett holder oss på den rette siden av loven, til stadighet hører om lovbrytere som blir dømt, blir vi minnet om hva som kan skje med oss hvis vi bryter loven. Derfor sier vi at noe av hensikten med å straffe er at straffen skal ha en allmennpreventiv virkning. Vi leser av og til i avisene at selv om det er en del formildende omstendigheter når det gjelder lovbryteren, må vedkommende av allmennpreventive hensyn få streng straff.
  • Når noen dømmes til fengsel, blir samfunnet beskyttet mot nye lovbrudd i den tida vedkommende sitter inne.

Utfordringer til deg

  1. Hva er hensikten med straff?
  2. Hvordan kan straff virke på den enkelte?
  3. Kan straff virke på andre måter enn det som var hensikten?
  4. Hvilke tanker har du om straff?
  5. Diskuter bruken av straff mot barn og unge.
  6. Hva er allmennpreventive hensyn?
 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Generelt