Fagstoff

Symboler innbruddsalarm

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 03.03.2017

FG har sammen med Krimalarm, Alarmgrossistenes Forening og NELFO utarbeidet et nytt FG-regelverk, "Regler for automatiske innbruddsalarmanlegg" (2006).

I dette regelverket finnes en oversikt over de anbefalte symbolene.

 

Anbefalte symboler for innbruddssikringSymboler for innbruddsalarmanlegg
Opphavsmann: Stig W. Hanssen

 

Regelverket for innbruddssikring finner du her:

FG - regler for innbruddsalarmanlegg