Fagstoff

Alkohol, narkotika og tobakk

Publisert: 09.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Som barne- og ungdomsarbeider må du kjenne til hvordan du og samfunnet kan forebygge bruk av alkohol, narkotika og tobakk blant barn og unge.

På Vg1 helse- og oppvekstfag lærte du kanskje om tema i tilknytning til helse, livsstil og livsstilssykdommer. I år skal du jobbe mer med hvordan du kan forebygge at unge bruker alkohol, narkotika og tobakk, hvordan du kan være en god rollemodell, og hva du gjør når du oppdager at barn og unge bruker alkohol, narkotika eller tobakk.

bildet viser en voksen som snuser Snus – rollemodell?

Tenk over

  1. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære om alkohol, narkotika og tobakk? Diskuter kompetansemålene i klassen.
  2. Lag et tankekart som viser hva du kan om tema, før du begynner med dette emnet. 
    Ta fram tankekartet når du er ferdig med emnet og finn ut hva du har lært.
  3. Hvilke tanker får du når du ser bildene på denne siden?
    Bruk bildene som inspirasjon og skriv en tekst om hvordan man skal veilede barn og unge slik at de kan ta selvstendige og gode valg når det gjelder alkohol, narkotika og tobakk.
   

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt