Fagstoff

Oppfølgingstjenesten (OT)

Publisert: 22.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Samarbeidspartnere

Som barne- og ungdomsarbeider vil du av og til møte elever som ønsker å slutte på skolen, eller som mangler skoleplass. Da har du behov for å vite hva oppfølgingstjenesten er, og hvordan den kan gi hjelp til ungdom i en slik situasjon.

bildet viser en gruppe ungdommerUngdom 

 

bildet viser en tegning av to hender som møtes over et hjerteOmsorg 

 

Det ligger mye omsorg i å forhindre at ungdom faller utenfor utdanningssystemet vårt.

 

OT er en hjelpetjeneste for ungdom t.o.m. 21 år som ikke er i skole eller arbeid.

Hva kan OT hjelpe ungdom med?

 • Råd og hjelp til å søke opplæring i skole og/eller bedrift.
 • Hjelp til å skaffe praksisplass eller arbeid. OT kan samarbeide med NAV.
 • Gi orientering og råd om valg av utdanning og yrker.
 • Oppfølging og sikring av tverretatlig samarbeid til beste for ungdommen.
 • OT skal sørge for at alle under 22 år får et tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.

Hvordan jobber OT?

OT kan ta kontakt med ungdommen pr. brev, telefon, mail osv. for å tilby dem hjelp:

 • Hvis de ikke har skoleplass.
 • Hvis de ikke har læreplass.
 • Hvis de slutter på skolen/læreplassen før året er ferdig.
 • Hvis de ikke har et tilbud gjennom NAV.
 • Ungdommen kan også selv kontakte OT i sin kommune/sitt fylke.

Du kan søke på nettet og finne mer om oppfølgingstjenesten, blant annet på ung.no og vilbli.no.

I lenkesamlingen finner du lenke til NAV sine sider om oppfølgingstjenesten og en fordypningslenke til regjeringen sin side.

Utfordringer til deg

 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Til fordypning

Kjernestoff