Fagstoff

Oppsummering av forskerspiren

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Optisk mikroskop

Innholdet fra forskerspiren kan du ta med deg videre i naturfaget. Hvis du skjønner hva forskning er, vil du kunne vurdere naturfaglig informasjon på en selvstendig måte.

 

Jente ser i kikkert. Foto.Observasjon.
Fotograf: Kristin Bøhle
  

Sammendrag

 • Forskning er nysgjerrighet satt i system.
 • Den vitenskaplige arbeidsmåten innebærer følgende trinn:
  • sette opp hypotese
  • utføre eksperimenter
  • vurdere resultater og trekke konklusjoner
  • bekrefte eller falsifisere hypotese
 • En hypotese er en mulig forklaring på en observasjon.
 • Variable størrelser er de faktorene som kan påvirke resultatene i et forsøk. De kalles også parametere.
 • Systematiske feil er feil på måleapparat eller feil utførelse.
 • Måleusikkerhet skyldes at målinger ikke kan gjøres helt likt fra gang til gang.
 • Rapporter i naturfag bør inneholde bestemte punkter:
  • navn, klasse og dato
  • overskrift eller tittel på elevøvelsen
  • innledning
  • material og metode
  • drøfting
  • konklusjon
  • kilder
 • Datasimulering er en dataskapt etterligning av virkeligheten og benyttes innenfor de fleste områder i samfunnet.
 • Simulering har blitt et uunnværlig hjelpemiddel overalt hvor det tas i bruk.