Oppgave

Oppgave sluttkontroll

Publisert: 24.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017

Ikon fritekst. Foto Sluttkontroll er kvalitetssikring av installasjonen. Målsettingen er å dokumentere at installasjonen er utført i henhold til gjeldende forskrifter, godkjenningsregler, normer og eventuelle krav til kvalitet/funksjon som kunden har satt.

I installasjonsveiledningen til sentralen finner vi en oversikt over de punktene leverandøren krever sjekket.

Oppgave

Med utgangspunkt i den sluttkontrollen vi kjenner fra lavspenningsanlegg, og de krav produsenten av brannalarmsentralen stiller, utarbeider du en sjekkliste.

Den sluttkontrollen du utarbeider, skal du så benytte ved kontroll av anlegget i dette læringsoppdraget.

NB! Husk sjekklisten

Relatert innhold

Faglig