Oppgave

Oppgave brannalarmanlegg

Publisert: 24.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017

 Oppgave brannalarmanlegg

I denne oppgaven skal du besvare spørsmål om emnet brannalarmanlegg.

  1. Hvilke hovedtyper har vi av: 1. branndetektorer. 2. alarmorganer?
  2. Hva er den prinsipielle forskjellen på en ionedetektor og en optisk røykdetektor?
  3. Hvor mange klasser av varmedetektorer har vi?
  4. Tegn et blokkskjema over et automatisk brannalarmanlegg.
  5. Hva er et brannkjennetegn, og hvilke tre momenter må være til stede for at en brann skal oppstå?
  6. Hvilke detektortyper vil du velge på: 1. et soverom. 2. et datarom?
  7. Hvor er det mest hensiktsmessig å bruke varmedetektorer?
  8. Hva er det som bestemmer hvor stor hvilestrøm det kan gå i en alarmsløyfe?
  9. Hva skjer i detektorsløyfen ved brann?
  10. Hvordan fungerer en alarmklokkekurs ved normal drift og ved alarm?
 
Relatert innhold

Faglig